Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemkowicach informuje o zmianie/podwyższeniu kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy żywnościowej – tzw. „paczek żywnościowych”.

Zmiana oznacza, że pomoc żywnościowa przysługuje obecnie, jeśli dochód nie przekracza:

- 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- 1 410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.