Kto i jak może uzyskać pomoc asystenta rodziny?

Asystent rodziny przydzielany jest na wniosek pracownika socjalnego, zainteresowanej rodziny, sądu czy innych instytucji. Jeżeli po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w danej rodzinie potwierdzi się konieczność objęcia rodziny pomocą asystenta rodziny, taka forma pomocy jest przyznawana. O asystę rodzinną starać może się rodzic, który czuje, iż jego umiejętności wychowawcze wymagają wsparcia  i wzmocnienia, przechodzący kryzys życiowy, rodzinny czy ekonomiczny. Ten rodzaj pomocy kierowany jest również do rodzin, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej oraz do rodzin, w których istnieje zagrożenie umieszczenia dzieci w takiej pieczy. Asystent przydzielony może być również małoletniemu rodzicowi, który wychowuje dziecko i opuszcza ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, schronisko dla nieletnich lub zakład poprawczy.

Jak skontaktować się z asystentem rodziny? 

Osoby mające pytania, bądź chcą porozmawiać z asystentem rodziny zapraszamy do kontaktu telefonicznego, bądź osobistego. Asystent rodziny dyżuruje w każdy czwartek między godz. 12:00 a 14:00 w siedzibie GOPS, pok. nr 29.