Siemkowice, dn. 18.08.2023 r.

Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemkowicach informuje, że w dniach 23-25 sierpień 2023 r. w remizie OSP w Lipniku będą wydawane paczki żywnościowe dla mieszkańców gminy Siemkowice.

Osoby korzystające z powyższej pomocy proszone są o zapoznanie się ze szczegółowym porządkiem wydawania paczek żywnościowych zamieszczonym w tabeli załączonej do ogłoszenia.

Harmonogram wydawania paczek żywnościowych: