Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemkowicach jako podmiot realizujący wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” informuje o możliwości składania wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym na okres wakacyjny.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj.

  1. Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej: 1164 zł.
  2. Kryterium dochodowe dla rodziny: 900 zł.